Skontaktuj się z nami!
+48 501 021 922 quaer@quaer.pl

Produkty


RI2000

RI2000 to maszyna godna XXI wieku, wprowadzająca fermy w nowoczesność. Chęć ciągłego rozwoju właścicieli firmy QUAER zaowocowała stworzeniem innowacyjnej maszyny, która w jeszcze większym stopniu ma usprawnić hodowlę brojlera.

Dzięki wprowadzonym ulepszeniom zastosowanie RI2000 zapewnia lepsze dotlenienie ściółki, co wpłynie na zmniejszenie jej wilgotności i wzrost ilości pożytecznych bakterii. Dodatkowo spadnie stężenie amoniaku i siarkowodoru, które negatywnie oddziałuje na dobrostan zwierząt, powodując problemy z łapami, które mogą przyczyniać się do wzrostu upadków. Innowacyjny system zastosowany w maszynie RI2000 umożliwia rozgarnianie mokrej ściółki spod linii wody oraz paszy. W lecie można zaobserwować niższą temperaturę posadzki, co niweluje odparzenia mięśnia piersiowego u brojlera.

Maszyna RI2000 jest przystosowana do produktów takich jak: pellet, torf, brykiet, ściółka dla koni i ściółka dla drobiu, a ponadto granulatu dla różnego rodzaju drobiu. Badania przeprowadzone na fermach udowodniły, że korzystanie z nowego urządzenia firmy QUAER, przyczynia się do przyrostu masy ciała drobiu oraz lepszej konwersji paszy. Twórcy RI2000 zadbali również o to, by maszyna była dostosowana do współpracy z ładowarkami teleskopowymi (zasilanie hydrauliczne) i traktorami (podłączenie pod WOM).

Stworzone zostały dwa warianty urządzenia o szerokości: 2 m i 2,5 m, dzięki czemu można je odpowiednio dopasować do rozmiarów obiektów inwentarskich.

  • Współpraca z ładowarkami teleskopowymi i traktorami.
  • Zniwelowanie ilości patogenów w ściółce.
  • Przyrost masy u zwierząt hodowlanych.
  • Mniejsza śmiertelność brojlera.
  • Poprawa suchości ściółki pod liniami wody oraz paszy.